تعداد شینه آلومینوم و مسی باسداکت مدل E-Line MK :

 

 

  •  4 شینه(L1/L2/L3/N/PE Housing)
  •  5 شینه (L1/L2/L3/N/PE/ PE)
  •  5 شینه(L1/L2/L3/N/CPE/ PE) – CE

 

 

کاتالوگ باسداکت E-Line MK

× تماس با دیزل صنعت