راکتور فیلتر هارمونیک 80 کیلووار

امپدانس: 0.48 mH

جریان نامی: 115A

فرکانس: 50Hz

توان راکتیو (Kvar): 80 (400V)

تلفات:241

خازن پیشنهادی: 3×33.3Kvar, 460V

× تماس با دیزل صنعت