فیلتر هارمونیک 30 کیلووار:

امپدانس: 1.27 mH-7%

جریان نامی: 43A

فرکانس: 50Hz

توان راکتیو (Kvar): 30 (400V)

تلفات:124-7%

خازن پیشنهادی: 2x19Kvar, 460V

× تماس با دیزل صنعت