راکتور فیلتر هارمونیک 25 کیلووار

امپدانس: 1.53 mH-7%

جریان نامی: 36A

فرکانس: 50Hz

توان راکتیو (Kvar): 25 (400V)

تلفات:93-7%

خازن پیشنهادی: 30Kvar, 460V

× تماس با دیزل صنعت