راکتور فیلتر هارمونیک 60 کیلووار

امپدانس: 0.63 mH-7%

جریان نامی: 87A

فرکانس: 50Hz

توان راکتیو (Kvar): 60 (400V)

تلفات:210-7%

خازن پیشنهادی: 3x25Kvar, 460V

× تماس با دیزل صنعت