مشخصات ژنراتور گازی ین باخر مدل J624


برند موتور :
JENBACHER
مدل موتور :
J624
توان الکتریکی:
4507
توان مکانیکی:3957
راندمان :88.0 %
× تماس با دیزل صنعت