مشخصات ژنراتور گازی ین باخر مدل J620


برند موتور :
JENBACHER
مدل موتور :
J620
توان الکتریکی:
3360
توان مکانیکی:3172
راندمان :88.6 %
× تماس با دیزل صنعت