مشخصات ژنراتور گازی ین باخر مدل J616


برند موتور :
JENBACHER
مدل موتور :
J616
توان الکتریکی:
2676
توان مکانیکی:2503
راندمان :88.4 %
× تماس با دیزل صنعت