مشخصات ژنراتور گازی ین باخر مدل J612


برند موتور :
JENBACHER
مدل موتور :
J612
توان الکتریکی:
2007
توان مکانیکی:1904
راندمان :88.4 %
× تماس با دیزل صنعت