کلید هوایی Schneider


برند :Schneider
نوع کلید :قابل تنظیم
تعداد پل :4P
جریان نامی :800A
ولتاژ کاری:690 ولت AC
ابعاد :301mm x 346mm x 196mm
قدرت قطع:50KA
واحد تریپ :Micrologic 2.0E
نحوه نصب :فیکس
ملحقات کلید :رله شنت ، رله آندر ولتاژ و موتور
× تماس با دیزل صنعت