کلید هوایی اشنایدر


برند :اشنایدر
نوع کلید :قابل تنظیم
تعداد پل :3P
جریان نامی :1000A
ولتاژ کاری:690 ولت AC
ابعاد :301mm x 276mm x 196mm
قدرت قطع:50kA
واحد تریپ :Micrologic 6.0E
نحوه نصب :فیکس
ملحقات کلید :رله شنت ، رله آندر ولتاژ و موتور
× تماس با دیزل صنعت