فیلترهیدرولیکی Fleetguard مدل HF35076

مدل فیلتر:
HF35076
عرض :
 111mm 
ارتفاع :
302mm
عمق :
mm
تولید:
آلمان
برند :
Fleetguard
× تماس با دیزل صنعت