مدل فیلتر:
WF2076
عرض :
  94.49mm
ارتفاع :
137.16mm
ساخت:
مکزیک
وزن :
kg
برند :
Fleetguard
× تماس با دیزل صنعت