مدل فیلتر:
WF2073
عرض :
  93.22mm
ارتفاع :
105.66mm
ساخت:
مکزیک
وزن :
kg
برند :
Fleetguard
× تماس با دیزل صنعت