رله شنت تریپ کلید هوایی NT/NW فیکس 200-250 ولت AC/DC اشنایدر


برند :اشنایدر
کد فنی:47363
کاربرد محصول:رله شنت تریپ
کلیدهای سازگار با رله :سری NT و NW فیکس
ولتاژ مدار کنترل:250-200 ولت AC/DC
زمان واکنش :50 میلی ثانیه
× تماس با دیزل صنعت