تجهیزات اندازه گیری ابزار دقیق( instrumentation )

تجهیزات اندازه‌گیری ابزار دقیق شامل تمام ابزارها، تجهیزات و سیستم‌هایی است که بورد کنترل، نظارت، اندازه‌گیری، ثبت و کنترل پارامترهای مختلف محیطی یا فرایندی را انجام می‌دهند. این تجهیزات به کمک حسگرها، ترانسمیترها، ترموکوپل‌ها، رکوردرها، کنترلرها و سایر وسایل مرتبط، اطلاعات لازم را جمع‌آوری و پردازش می‌کنند.

تجهیزات اندازه‌گیری و ابزار دقیق در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی، صنایع برق و الکترونیک، صنایع خودروسازی، پزشکی، محیط زیست و غیره استفاده می‌شوند. این تجهیزات اهمیت بسیار زیادی در اندازه‌گیری و کنترل پارامترهای مختلف دارند و به بهبود عملکرد و کارایی فرآیندها کمک می‌کنند.

انواع تجهیزات ابزار دقیق

تجهیزات ابزار دقیق به صورت گسترده‌ای در صنایع مختلف استفاده می‌شوند و انواع مختلفی از این تجهیزات وجود دارد، که شامل موارد زیر می‌شوند:

۱. حسگرها: انواع حسگرها برای اندازه‌گیری پارامترهای مختلف مانند فشار، دما، رطوبت، سرعت، جریان و غیره استفاده می‌شوند.

۲. ترانسمیترها: این تجهیزات برای تبدیل سیگنال حسگر به سیگنال قابل استفاده توسط سیستم‌های کنترل و نظارت استفاده می‌شوند.

۳. رکوردرها: این تجهیزات برای ثبت و نگهداری داده‌های اندازه‌گیری شده برای استفاده بعدی استفاده می‌شوند.

۴. کنترلرها: این تجهیزات برای کنترل و نظارت بر فرآیندها و تجهیزات مختلف استفاده می‌شوند.

۵. ترموکوپل‌ها و ترمورزیستورها: این تجهیزات برای اندازه‌گیری دما و انتقال سیگنال دما به سیستم‌های کنترل استفاده می‌شوند.

۶. منابع تغذیه: منابع تغذیه برای تامین انرژی لازم برای عملکرد تجهیزات دقیق استفاده می‌شوند.

۷. سایر تجهیزات مرتبط مانند کالیبراتورها، فلومترها، آنالایزرها، اکسیژن‌سنج‌ها و غیره.

این تجهیزات با همکاری یکدیگر برای اندازه‌گیری، کنترل و نظارت بهبود عملکرد فرآیندها و تجهیزات صنعتی کمک می‌کنند.

تجهیزات اندازه گیری فشار

تجهیزات اندازه‌گیری فشار به منظور اندازه‌گیری و نمایش فشار در سیستم‌ها و تجهیزات مختلف استفاده می‌شوند. این تجهیزات شامل انواع حسگرها، ترانسمیترها، نمایشگرها و سایر تجهیزات مرتبط می‌شوند.

۱. حسگرهای فشار: این حسگرها برای اندازه‌گیری فشار در سیستم‌ها استفاده می‌شوند و معمولاً به صورت دیافراگم یا سیلندر عمل می‌کنند.

۲. ترانسمیترهای فشار: این تجهیزات برای تبدیل سیگنال فشار از حسگر به سیگنال الکتریکی قابل استفاده توسط سیستم‌های کنترل و نظارت استفاده می‌شوند.

۳. نمایشگرهای فشار: این دستگاه‌ها برای نمایش فشار به صورت عددی یا گرافیکی به کاربران استفاده می‌شوند.

۴. کالیبراتورهای فشار: این تجهیزات برای کالیبراسیون و تنظیم حسگرها و ترانسمیترهای فشار استفاده می‌شوند.

۵. لوله‌ها و اتصالات فشار: این تجهیزات برای اتصال حسگرها و ترانسمیترهای فشار به سیستم‌ها و تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تجهیزات اندازه‌گیری فشار در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی، صنایع خودروسازی، صنایع غذایی و داروئی و غیره استفاده می‌شوند تا فشار در سیستم‌ها را نظارت کرده و کنترل کنند.

در دیزل ژنراتور ها برای اندازه گیری فشار روغن و پایش سوخت از تجهیزات اندازه گیری فشار استفاده میشود.

سنسور فشار روغن دیزل ژنراتور

تجهیزات اندازه گیری دما

تجهیزات اندازه‌گیری دما به منظور اندازه‌گیری و نمایش دما در سیستم‌ها و تجهیزات مختلف استفاده می‌شوند. این تجهیزات شامل انواع حسگرها، ترانسمیترها، کنترلرها، نمایشگرها و سایر تجهیزات مرتبط می‌شوند.

۱. حسگرهای دما: این حسگرها برای اندازه‌گیری دما در سیستم‌ها استفاده می‌شوند و معمولاً از انواع ترموکوپل، رزیستانس دما و ترموپار استفاده می‌کنند.

۲. ترانسمیترهای دما: این تجهیزات برای تبدیل سیگنال دما از حسگر به سیگنال الکتریکی قابل استفاده توسط سیستم‌های کنترل و نظارت استفاده می‌شوند.

۳. کنترلرهای دما: این دستگاه‌ها برای کنترل و نظارت بر دما در سیستم‌ها و فرآیندهای مختلف استفاده می‌شوند و قادر به اعمال تنظیمات و کنترل‌های مختلف بر اساس دمای محیط هستند.

۴. نمایشگرهای دما: این تجهیزات برای نمایش دما به صورت عددی یا گرافیکی به کاربران استفاده می‌شوند.

۵. کالیبراتورهای دما: این تجهیزات برای کالیبراسیون و تنظیم حسگرها و ترانسمیترهای دما استفاده می‌شوند.

تجهیزات اندازه‌گیری دما در صنایع مختلف از جمله صنایع پتروشیمی، فولاد، غذایی، داروئی، خودروسازی و غیره استفاده می‌شوند تا دما در سیستم‌ها را نظارت کرده و کنترل کنند.

همچنین در دیزل ژنراتورها برای اندازه گیری دمای موتور و دمای آب داخل موتور از تجهیزات اندازه گیری دما استفاده میکنند.

تجهیزات اندازه گیری جریان

تجهیزات اندازه‌گیری جریان به منظور اندازه‌گیری و نظارت بر جریان الکتریکی در سیستم‌ها و تجهیزات مختلف استفاده می‌شوند. این تجهیزات شامل انواع حسگرها، ترانسمیترها، کنترلرها، نمایشگرها و سایر تجهیزات مرتبط می‌شوند.

۱. حسگرهای جریان: این حسگرها برای اندازه‌گیری جریان الکتریکی در سیستم‌ها استفاده می‌شوند و معمولاً از انواع شمعی، هال افکت، شورت و دیگر تکنولوژی‌های حسگری استفاده می‌کنند.

۲. ترانسمیترهای جریان: این تجهیزات برای تبدیل سیگنال جریان از حسگر به سیگنال الکتریکی قابل استفاده توسط سیستم‌های کنترل و نظارت استفاده می‌شوند.

۳. کنترلرهای جریان: این دستگاه‌ها برای کنترل و نظارت بر جریان الکتریکی در سیستم‌ها و فرآیندهای مختلف استفاده می‌شوند و قادر به اعمال تنظیمات و کنترل‌های مختلف بر اساس جریان هستند.

۴. نمایشگرهای جریان: این تجهیزات برای نمایش جریان الکتریکی به صورت عددی یا گرافیکی به کاربران استفاده می‌شوند.

۵. کالیبراتورهای جریان: این تجهیزات برای کالیبراسیون و تنظیم حسگرها و ترانسمیترهای جریان استفاده می‌شوند.

تجهیزات اندازه‌گیری جریان در صنایع مختلف از جمله صنایع برق، الکترونیک، خودروسازی، پتروشیمی و غیره استفاده می‌شوند تا جریان الکتریکی در سیستم‌ها را نظارت کرده و کنترل کنند.

تجهیزات اندازه‌گیری سطح

تجهیزات اندازه‌گیری سطح برای اندازه‌گیری و نظارت بر سطح مایعات، جامدات یا گازها در سیستم‌ها و تجهیزات مختلف استفاده می‌شوند. این تجهیزات شامل انواع حسگرها، ترانسمیترها، کنترلرها، نمایشگرها و سایر تجهیزات مرتبط می‌شوند.

۱. حسگرهای سطح: این حسگرها برای اندازه‌گیری سطح مایعات، جامدات یا گازها در مخازن، مخازن فشار زیرین، لوله‌ها و سایر تجهیزات استفاده می‌شوند. انواع حسگرهای سطح شامل حسگرهای فشار دیافراگم، حسگرهای توالی، حسگرهای رادار و غیره هستند.

۲. ترانسمیترهای سطح: این تجهیزات برای تبدیل سیگنال حسگرهای سطح به سیگنال الکتریکی قابل استفاده توسط سیستم‌های کنترل و نظارت استفاده می‌شوند.

۳. کنترلرهای سطح: این دستگاه‌ها برای کنترل و نظارت بر سطح مایعات، جامدات یا گازها در سیستم‌ها و تجهیزات مختلف استفاده می‌شوند و قادر به اعمال تنظیمات و کنترل‌های مختلف بر اساس سطح هستند.

۴. نمایشگرهای سطح: این تجهیزات برای نمایش سطح مایعات، جامدات یا گازها به صورت عددی یا گرافیکی به کاربران استفاده می‌شوند.

۵. کالیبراتورهای سطح: این تجهیزات برای کالیبراسیون و تنظیم حسگرها و ترانسمیترهای سطح استفاده می‌شوند.

تجهیزات اندازه‌گیری سطح در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، خودروسازی و غیره استفاده می‌شوند تا سطح مایعات، جامدات یا گازها را نظارت کرده و کنترل کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× تماس با دیزل صنعت