پروژه های انجام شده

پروژه سنکرون دیزل ژنراتور هایپ

پروژه پارس کاشت ( هایپ )

تامین، طراحی، مشاوره، راه اندازی و سنکرون یک دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۰۰ کاوا +۱ دستگاه ۵۰۰ کاوا پروژه هایپ

دیزل ژنراتور پروژه نوشگوار گرگان

پروژه نوشگوار گرگان 

تامین ، طراحی ، راه اندازی و سنکرون یک دستگاه دیزل ژنراتور perkins 1675 kva پروژه نوشگوار گرگان

دیزل ژنراتور پروژه بشل موتور

پروژه بشل موتور

 تامین، نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز ۵۵۰ کاوا پروژه بشل موتور

پروژه سنکرون دیزل ژنراتور پروژه کارخانه عالیس

پروژه بهار رز چناران عالیس

پروژه نیروگاهی ، تامین، طراحی، مشاوره و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۰۰ کاوا +۱ دستگاه ۱۶۵۰ پروژه عالیس

دیزل ژنراتور پروژه خوشگوار شبستر

پروژه خوشگوار شبستر

پروژه تامین، نصب، راه اندازی و اتصال به شبکه دو دستگاه ۱۱۰۰ کاوا پروژه خوشگوار شبستر

تامین دیزل ژنراتور پروژه ساسان پپسی

پروژه ساسان

پروژه تامین، نصب، راه اندازی و سنکرونایزینگ ۴ دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۰۰ کاوا شرکت ساسان

فروش دیزل ژنراتور پروژه نیسان شرق

پروژه نیسان شرق

پروژه طراحی، تامین، نصب و راه اندازی،سنکرونیزاسیون با شبکه ۲ دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۰۰ + ۱ دستگاه دیزل ۱۶۵۰ کاوا نیسان شرق

شاخص-پروژه

پروژه شاهین روی

پروژه تامین، نصب، راه اندازی و سنکرونایزینگ ۱ دستگاه دیزل ۱۶۵۰ کاوا شاهین روی

شاخص-پروژه

پروژه کاشی تبریز

پروژه تامین، مشاوره، راه اندازی و سنکرونیزاسیون ۷ دستگاه دیزل ژنراتور  کامینز ۱۶۷۰ کاوا پروژه کاشی تبریز

شاخص-پروژه

پروژه ارمغان

پروژه تامین، نصب و سنکرونایزینگ و چنج اور ۲ دستگاه دیزل ۱۱۰۰ کاوا پروژه ارمغان

شاخص-پروژه

پروژه خوشگوار تهران

پروژه تامین، نصب، راه اندازی و سنکرونایزینگ ۲ دستگاه دیزل ۱۱۰۰ کاوا خوشگوار تهران

شاخص-پروژه

پروژه رزین فورم

پروژه تامین، طراحی، راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۰۰ کاوا رزین فوم

شاخص-پروژه

پروژه حسنا نو

تامین، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور پرکینز ۱۱۰۰ کاوا پروژه حسنا نو

شاخص-پروژه

پروژه خوشفرم طوس

تامین، نصب، راه اندازی و سنکرونایزینگ یک دستگاه دیزل ژنراتور ۱۶۵۰ کاوا پروژه خوشفرم طوس

شاخص-پروژه

پروژه تک ظرف

تامین، طراحی، مشاوره راه اندازی  یک دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۰۰ کاوا همراه با کانوپی پروژه تک ظرف

شاخص-پروژه

پروژه دوشه هراز

تامین، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز ۱۳۸۵kva پروژه دوشه هراز

شاخص-پروژه

پروژه مزمز

تامین، نصب، راه اندازی و سنکرونایزینگ یک دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز ۱۱۰۰ کاوا و دو دستگاه دیزل ژنراتور perkins 1650kva پروژه خوشفرم طوس

شاخص-پروژه

پروژه گسترش فولاد فجر

تامین، طراحی، مشاوره راه اندازی  دو دستگاه دیزل ژنراتور ۵۵۰ کاوا پرکینز انگلستان و ۲ دستگاه دیزل ژنراتور ۱۶۵۰ kva پروژه کسترش فولاد فجر

شاخص-پروژه

پروژه تچرا

تامین، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز ۴۰۰kva پروژه تچرا

شاخص-پروژه

پروژه پاک آب سبلان (واتا)

تامین، نصب، راه اندازی و سنکرونایزینگ دو دستگاه دیزل ژنراتور کامینز ۱۱۰۰ کاوا پروژه پاک آب سیلان (واتا)

شاخص-پروژه

پروژه لبنیات هراز

تامین، طراحی، مشاوره راه اندازی  دو دستگاه دیزل ژنراتور ۹۰۰ کاوا پرکینز انگلستان پروژه لبنیات هراز

شاخص-پروژه

ساختمانهای اداری شورای نگهبان

تامین، نصب و راه اندازی ۵ دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز ۵۰۰ kva پروژه ساختمانهای اداری شورای نگهبان