نمونه پروژه های نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور

پروژه تامین دیزل ژنراتور تات شیمی

پروژه تات شیمی اصفهان

تامین، طراحی، مشاوره، راه اندازی و ATS یک دستگاه دیزل ژنراتور ۴٠٠ کاوا پرکینز

پروژه سنکرون دیزل ژنراتور هایپ

پروژه پارس کاشت ( هایپ )

تامین، طراحی، مشاوره، راه اندازی و سنکرون یک دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۰۰ کاوا +۱ دستگاه ۵۰۰ کاوا پروژه هایپ

دیزل ژنراتور پروژه نوشگوار گرگان

پروژه نوشگوار گرگان 

تامین ، طراحی ، راه اندازی و سنکرون یک دستگاه دیزل ژنراتور perkins 1675 kva پروژه نوشگوار گرگان

دیزل ژنراتور پروژه بشل موتور

پروژه بشل موتور

 تامین، نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز ۵۵۰ کاوا پروژه بشل موتور

پروژه عالیس

پروژه بهار رز چناران عالیس

پروژه نیروگاهی ، تامین، طراحی، مشاوره و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۰۰ کاوا +۱ دستگاه ۱۶۵۰ پروژه عالیس

دیزل ژنراتور پروژه خوشگوار شبستر

پروژه خوشگوار شبستر

پروژه تامین، نصب، راه اندازی و اتصال به شبکه دو دستگاه ۱۱۰۰ کاوا پروژه خوشگوار شبستر

تامین دیزل ژنراتور پروژه ساسان پپسی

پروژه ساسان

پروژه تامین، نصب، راه اندازی و سنکرونایزینگ ۴ دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۰۰ کاوا شرکت ساسان

نمونه پروژه دیزل صنعت -نیسان شرق

پروژه نیسان شرق

پروژه طراحی، تامین، نصب و راه اندازی،سنکرونیزاسیون با شبکه ۲ دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۰۰ + ۱ دستگاه دیزل ۱۶۵۰ کاوا نیسان شرق

پروژه راه اندازی دیزل ژنراتور کاشی تبریز

پروژه کاشی تبریز

پروژه تامین و مشاوره ۷ دستگاه دیزل ژنراتور  کامینز ۱۶۷۰ کاوا پروژه کاشی تبریز

تامین دو دستگاه دیزل ژنراتور پروژه خوشگوار تهران

پروژه خوشگوار تهران

پروژه تامین، نصب، راه اندازی و سنکرونایزینگ ۲ دستگاه دیزل ۱۱۰۰ کاوا خوشگوار تهران

پروژه تامین دیزل ژنراتور مزمز

پروژه مزمز

مشاوره و تامین یک دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز ۱۱۰۰ کاوا و دو دستگاه دیزل ژنراتور perkins 1650kva پروژه خوشفرم طوس

سنکرون پروژه رزین فوم

پروژه رزین فرم

پروژه تامین، طراحی، راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۰۰ کاوا رزین فرم

فروش دیزل ژنراتور پروژه واتا

پروژه پاک آب سبلان (واتا)

تامین، نصب، راه اندازی و سنکرونایزینگ دو دستگاه دیزل ژنراتور کامینز ۱۱۰۰ کاوا پروژه پاک آب سیلان (واتا)

دیزل ژنراتور شیمیایی ساوه

شیمیایی ساوه

تامین، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز ۵۵۰ kva پروژه شیمیایی ساوه

فروش دیزل ژنراتور پروژه زاگولبن

پروژه زاگولبن

تامین، طراحی، مشاوره راه اندازی  دو دستگاه دیزل ژنراتور ۹۰۰ کاوا پرکینز انگلستان پروژه زاگولبن

تامین دیزل ژنراتور انبار خوشگوار رشت

پروژه انبار خوشگوار رشت

تامین، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور ولوو ۱۱۰ کاوا پروژه انبار خوشگوار رشت

تامین دیزل ژنراتور انبار خوشگوار کرج

پروژه انبار خوشگوار کرج

تامین، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور ولوو ۱۱۰ کاوا پروژه انبار خوشگوار کرج

شاخص-پروژه

پروژه حسنا نو

تامین، نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور پرکینز ۱۱۰۰ کاوا پروژه حسنا نو

شاخص-پروژه

پروژه گسترش فولاد فجر

تامین، طراحی، مشاوره راه اندازی  دو دستگاه دیزل ژنراتور ۵۵۰ کاوا پرکینز انگلستان و ۲ دستگاه دیزل ژنراتور ۱۶۵۰ kva پروژه کسترش فولاد فجر

شاخص-پروژه

پروژه تک ظرف

تامین، طراحی، مشاوره راه اندازی  یک دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۰۰ کاوا همراه با کانوپی پروژه تک ظرف

شاخص-پروژه

پروژه دوشه هراز

تامین، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز ۱۳۸۵kva پروژه دوشه هراز

شاخص-پروژه

پروژه شاهین روی

پروژه تامین، نصب، راه اندازی و سنکرونایزینگ ۱ دستگاه دیزل ۱۶۵۰ کاوا شاهین روی

شاخص-پروژه

پروژه ارمغان

پروژه تامین، نصب و سنکرونایزینگ و چنج اور ۲ دستگاه دیزل ۱۱۰۰ کاوا پروژه ارمغان

شاخص-پروژه

پروژه خوشفرم طوس

تامین، نصب، راه اندازی و سنکرونایزینگ یک دستگاه دیزل ژنراتور ۱۶۵۰ کاوا پروژه خوشفرم طوس

شاخص-پروژه

پروژه تچرا

تامین، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز ۴۰۰kva پروژه تچرا

شاخص-پروژه

ساختمانهای اداری شورای نگهبان

تامین، نصب و راه اندازی ۵ دستگاه دیزل ژنراتور پرکینز ۵۰۰ kva پروژه ساختمانهای اداری شورای نگهبان