هر آنچه در ادامه مطالعه خواهید کرد:

سیستم حفاظتی در شبکه قدرت

اهداف اصلی هر سیستم حفاظتی در شبکه قدرت به شرح زیر است:

۱:حفظ شاخص های قابلیت اطمینان سیستم درحدود قابل قبول و از قبل تعیین شده بوسـیله محـدود سازی دامنه خطا و خاموشی ها

۲: جلوگیری از صدمات و آسیب های بیشتر به تجهیزات مهم شبکه مانند ترانسفورماتورها و کابل ها و جلوگیری از تاثیرات مخرب  خرابی به دیگر تجهیزات

۳: افزایش عمر مفید تجهیزات به کمک سیستم حفاظتی

۴: حفظ شاخصهای کیفیت توان با محدود سازی بازه زمانی فلش ولتاژ ویا قطعی های موقت

 

سیستم حفاظتی

برای این منظور یک سیستم حفاظتی مطلوب و کارآمد باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

۱: عیب یا خطا را بتواند تشخیص دهد

۲: فقط درمقابل خطا حساس باشد

۳: دارای سرعت عملکرد مناسب باشد

۴: حفاظت تمامی نقاط شبکه را انجام دهد

۵: منطقه هایی که خطا در آن اتفاق افتاده است را از شبکه جدا نماید

۶: عناصر حفاظتی دارای پشتیبان باشند

۷: سیستم حفاظتی از نظر اقتصادی به صرفه باشد

حفاظت ترانسفورماتور

ترانسفورماتورها در شبکه توزیع یکی از مهمترین تجهیزات شبکه محسوب می شوند لذا در حالی کـه در بسیاری از شبکه های دنیا برای حفاظت خطوط هوایی (وحتی کابلها) تمهیدات زیادی پـیش بینـی نمیشود اما حفاظـت ترانـسفورماتور مـورد توجـه نـسبتاً بـالاتری قـرار دارد .

البتـه ایـن توجـه ارتبـاط مستقیمی با ظرفیت ترانسفورماتور (و حساسیت بارهای متصل بـه آن ) دارد. بطوریکـه هرچـه ظرفیـت بالاتر میرود تمهیدات حفاظتی بیشتر، کامل تر و موثرتر مـیگردنـد.

بطور کلی در سطح توزیع حفاظت ترانسفورماتور به دو صورت انجام میشود:

با استفاده از فیوزهای قدرت

با استفاده از بریکرو رله

با توجه به مقالات دیده میشود که:

۱:در سطح دنیا حفاظت فیوزی ترانسفورماتور حتی برای ظرفیت های بزرگ نیز معمول میباشد

۲: با توجه به اینکه این فیوزها ترانسفورماتور را در برابر اضافه بار حفاظت نمی کنند، بنابراین مقـدار نامی فیوز، ازمقدار نامی ترانسفورماتور بسیار بزرگتر است.

۳: در مورد فیوزها، توجه به قطع همزمان سه فاز در اثر هر نوع خطای داخلـی و خـارجی از اهمیـت زیادی برخوردار است. زیرا احتمال آسیب دیدن ترانسفورماتور (در اثر اضـافه ولتـاژ حاصـله) در چنین حالتی وجود دارد

جهت مشاوره خرید و استعلام قیمت، نصب و راه اندازی، راهنمایی، گارانتی و مشخصات فنی با کارشناسان دیزل صنعت تماس بگیرید. (۳۳۳۵۹۸۱۸ – ۰۴۱ )

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× تماس با دیزل صنعت