هر آنچه در ادامه مطالعه خواهید کرد:

تنظیمات کنترل کننده InteliLite 4 AMF 25

در مطلب پیشین به معرفی کنترل کننده های InteliLite 4 AMF 25 شرکت ComAP و نحوه وایرینگ آن پرداختیم در این مطلب به پیکر بندی و تنظیمات برد کنترلی ComAP مدل InteliLite 4 AMF 25می پردازیم.

۱.معرفی پنل کنترل کننده InteliLite 4 AMF 25

Front Panel

 1. دکمه سمت چپ: از این دکمه جهت راه بری به منو های مختلف و یا تغییر حالت کارکرد (Operation Mode) سیستم استفاده می شود. این دکمه زمانی حالت کارکرد سیستم را تغییر می دهد که در نمایشگر کنترل کننده حالت کارکرد فعلی سیستم نمایش داده شود.
 2. دکمه سمت راست: از این دکمه جهت راه بری به منو های مختلف و یا تغییر حالت کارکرد (Operation Mode) سیستم استفاده می شود. این دکمه زمانی حالت کارکرد سیستم را تغییر می دهد که در نمایشگر کنترل کننده حالت کارکرد فعلی سیستم نمایش داده شود.
 3. ریست بوق Horn Reset: با فشردن این دکمه خروجی Horn بدون اینکه آلارم ایجاد کننده آن Deactivate شود، غیر فعال می گردد.
 4. ریست خظا Fault Reset: با فشردن این دکمه آلارم ها Acknowledge می شوند و خروجی Horn غیر فعال می گردد. آلارم های غیر فعال پاک می شوند و آلارم های فعال به حالت Confirmed تغییر وضعیت داده می شوند که با از بین رفتن عامل بوجود آورنده شان هم پاک خواهند شد.
 5. دکمه بالا: از این دکمه برای حرکت به سمت بالا و یا افزایش مقدار یک پارامتر استفاده می شود.
 6. دکمه صفحه Page: از این دکمه برای تغییر صفحه نمایش داده شده به صفحات دیگر استفاده می شود.
 7. دکمه پائین:  از این دکمه برای حرکت به سمت پائین و یا کاهش مقدار یک پارامتر استفاده می شود.
 8. دکمه Enter: از این دکمه برای تنظیم بک پارامتر از پارامترهای Setpoints استفاده می شود.
 9. دکمه استارت: این دکمه فقط در حالت کارکرد دستی کارائی دارد و برای شروع توالی استارت Start Sequence استفاده می شود.
 10. دکمه استپ: این دکمه فقط در حالت کارکرد دستی کارائی دارد و برای شروع توالی استپ Stop Sequence استفاده می شود. فشردن مجدد این دکمه سبب می شود که فاز فعلی توالی استپ کنسل شده و به فاز بعدی برود. مثلا اگر در فاز Cool Down در توالی استپ هستیم فشردن مجدد این کلید فاز Cool Down را کنسل و به فاز بعدی می رود.
 11. دکمه GCB: این دکمه فقط در حالت کارکرد دستی کارائی دارد و فشردن آن سبب باز کردن یا بستن بریکر ژنراتور می گردد.
 12. دکمه MCB: این دکمه فقط در حالت کارکرد دستی کارائی دارد و فشردن آن سبب باز کردن یا بستن بریکر برق شبکه می گردد.
 13. نمایشگر وضعیت ژنراتور: این نمایشگر دو حالت دارد: ژنراتور نرمال است (برنگ سبز)، ژنراتور در حالت خظاست (برنگ قرمز). این نمایشگر برنگ سبز است زمانی که فرکانس و ولتاژ تولیدی ژنراتور داخل محدوده های تعریف شده قرار داشته باشد. در صورت رخداد خظا در ژنراتور این نمایشگر برنگ قرمز چشمک می زند. پس از فشردن دکمه Fault Reset و در صورتیکه آلارم فعالی در سیستم وجود داشته باشد این نمایشگر بصورت ثابت و برنگ قرمز می باشد. اگر آلارمی در سیستم نباشد این نمایشگر خاموش می شود.
 14. نمایشگر وضعیت برق شبکه: ین نمایشگر دو حالت دارد: برق شبکه نرمال است (برنگ سبز)، برق شبکه در حالت خظاست (برنگ قرمز). این نمایشگر برنگ سبز است زمانی که فرکانس و ولتاژ برق شبکه داخل محدوده های تعریف شده قرار داشته باشد. این نمایشگر در صورت تشخیص خطا در برق شبکه به رنگ قرمز و چشمک زن در می آید. پس از اینکه ژنراتور استارت خورده و به بار وصل می گردد این نمایشگر برنگ قرمز و ثابت در می آید.
 15. نمایشگر کنترل کننده: کنترل کننده AMF 25 دارای یک نمایشگر ۱۳۲ در ۶۴ پیکسلی است.
 16. نمایشگر وضعیت GCB: این نمایشگر دارای سه LED است. LED سبز وسطی  زمانی روشن است که بریکر ژنراتور وصل باشد، وصل بودن این بریکر یا از فیدبک گرفته شده از وضعیت کلید تشخیص داده می شود و یا از فرمان Open/Close صادر شده. LED های کناری در صورتی روشن هستند که نمایشگر وضعیت ژنراتور سبز باشد.
 17. نمایشگر وضعیت بار Load: این نمایشگر زمانی روشن است که یا از طریق برق شهر و یا از طریق ژنراتور بار تغذیه و بریکر متناسب با آن بسته باشد.
 18. نمایشگر وضعیت MCB: این نمایشگر دارای سه LED است. LED سبز وسطی  زمانی روشن است که بریکر برق شبکه وصل باشد، وصل بودن این بریکر یا از فیدبک گرفته شده از وضعیت کلید تشخیص داده می شود و یا از فرمان Open/Close صادر شده. LED های کناری در صورتی روشن هستند که نمایشگر وضعیت برق شبکه سبز باشد.

۱.۱. ساختار صفحه نمایشگر کنترل کننده InteliLite 4 AMF 25

نمایشگر کنترل کننده InteliLite AMF 25 در صفحات (Pages) و اسکرین (Screen) های مختلف دسته بندی شده است. از دکمه Page جهت جابجائی بین صفحات مختلف استفاده می شود:

 • صفحه Measurement دارای اسکرین هایی است که مقادیر اندازه گیری شده همچون ولتاژ، جریان، فشار روغن و …  همچنین مقادی محاسبه شده همچون توان ژنراتور و… لیست آلارم ها و داده های آماری را نمایش می دهد.
 • صفحه Setpoints همه پارامترهای قابل تنظیم را که در دسته های مختلف طبقه بندی شده اند را نشان میدهد که از این صفحه می توان برای نمایش و تنظیم این پارامترها استفاده کرد.
 • صفحه History log نشان دهنده Log های موجود در سیستم است که آخرین لاگ ها در ابتدا نشان داده می شوند.

۱.۲. اسکرین اصلی Main Screen

Main Screen

۱.۳. اسکرین های Measurement

در شکل زیر اسکرین های Measurement نمایش داده شده است برای جابجائی بین این اسکرین ها از دکمه های بالا و پائین استفاده می شود.

Measurment Screen

Measurment Screen 2

۱.۴. اسکرین های صفحه Setpoints و History:

برای دسترسی به اسکرین های صفحه Setpoints از Main Screen یا سایر اسکرین ها می توان از دکمه Page استفاده کرد.

با استفاده از دکمه های بالا، پائین گروه پارامترها انتخاب و دکمه Enter زده می شود.  سپس با دکمه بالا پائین چپ و راست و Enter پارامتر مورد نظر انتخاب می شود. با دکمه بالا و پائین می توان پارامتر مورد نظر را تغییر داد و Enter کرد. با فشردن دکمه Page مقدار تغییر داده شده Discard می شود.

به همین روش در اسکرین های صفحه History می توان جابجا شد.

۲. عملکرد ها Functions در کنترل کننده InteliLite 4 AMF 25

۲.۱ حالت های عملکرد موتور Operation Modes

انتخاب حالت های عملکرد موتور با استفاده از کلید های راست و چپ در اسکرین اصلی Main Screen انجام می شود. همچنین از طریق Setpoint های نرم افزار و یا از طریق یک سری ورودی های باینری انتخاب حالت های عملکرد صورت می پذیرد. Remote Off, Remote Test, Remote Auto, Remote MAN

در صورت فعال شدن هریک از ورودی های باینری فوق الذکر حالت کنترل کننده به حالت ورودی باینری فعال شده تغییر می یابد. اگر چندین ورودی با هم فعال شده باشد حالت کنترل کننده بسته به اولویت به ترتیب زیر تغییر می کند: OFF و TEST و MAN و AUTO

۲.۱.۱ حالت های عملکرد در AMF

OFF Mode: در این حالت امکان استارت ژنراتور وجود ندارد. کنترل کننده در حالت Not Ready قرار می گیرد، کلید MCB در صوزت MCB Opens On = GENRUN در حالت دائم بسته قرار دارد و در حالت MCB Opens On = MAINSFAIL بسته به قطعی یا وصلی برق شبکه در حالت Open یا Close قراردارد. کلید های MCB, GCB, Start, Stop در حالت غیر فعال قراردارد. عملکرد AMF غیر فعال است.

MAN Mode: ژنراتور با قشردن کلید های استارت و استاپ و یا ورودی های باینری تعریف شده و  بصورت دستی روشن و خاموش می گردد. هنگامی که ژنراتور در حالت Running است کلید های MCB و GCB جهت باز و بستن کلید ها استفاده می شود.

۲.۲ توالی استات و استاپ در موتور

شکل زیر توالی استارت و استاپ موتور، شرایط هر حالت و عمل های انجام شده در هر حالت را نمایش می دهد. موتور می تواند در هر لحظه در یکی از حالت هایی که بصورت بیضی نمایش داده شده باشد قرار داشته باشد: Ready, Not Ready, Stop, Prestart, Starting, Cranking, Running, Crank Pause, Loaded , Cooling باشد.

Process

۲.۳ استارت موتور Engine Start:

در پارامترهای Engine Settings در زیر بخش Starting، پارامتر Fuel Solenoid دو مقدار می تواند بگیرد: Diesel و Gas که نشانگر نوع موتور است که آیا دیزلی است یا گازی. فرآیند استارت در موتورهای دیزلی و گازی با هم متفاوت هستند که در ادامه به شرح هر یک از آنها می پردازیم:

فرآیند استارت در موتورهای دیزلی:

 • پس از دریافت فرمان استارت در موتورهای دیزلی (این فرمان در حالت MAN با فشردن دکمه استارت، در حالت AUTO با توجه به فراهم شدن شرایط استارت و یا تغییر حالت کنترل کننده به حالت TEST صادر می شود.) خروجی های Prestart و Glow Plugs بمدت زمانی که توسط پارامترهای Prestart Time و Glow Plugs Time (شکل زیر) فعال (Energise) می شوند.
 • پس از سپری شدن زمان Prestart Time و Glow Plugs Time خروجی Fuel Solenoid  فعال (Energised) می شود. پس از گذر زمان Fuel Solenoid Lead (شکل زیر) خروجی Starter 1  جهت تحریک استارتر فعال می شود.
 • در صورت رخداد هریک از موارد زیر خروجی Starter 1 غیر فعال می شود:
  • سرعت موتور از مقدار تعریف شده در Starting RPM (شکل زیر) بیشتر شود.
  • یکی از سیگنال های اضافی نشانگر استارت خوردن موفق موتور فعال شود ( مثلا ورودی D+)
 • در صورتیکه دور موتور از مقدار تعریف شده توسط پارامتر Starting RPM بیشتر شود، موتور روشن شده فرض گردیده و وارد فرآیند Idle می گردد.
 • حداکثر زمانی که موتور درحالت استارت Cranking قرار می گیرد توسط پارامتر Maximum Cranking Time (شکل زیر) تعیین می شود. اگر در این بازه موتور استارت نخورد (به دور موتور Starting یا سایر سیگنالهای دال بر روشن بودن موتور نرسد)، خروجی Starter 1 غیر فعال می گردد، تایمر Cranking Fail Pause (نشان داده شده در شکل زیر) فعال می گردد. در مدت این Pause خروجی های Prestart و Glow Plugs فعال هستند.  پس از اتمال مدت این تایمر فرآیند استارت مجددا رخ می دهد. در صورت ناموفق بودن مجدد این اتفاق به تعداد تنظیم شده در پارامتر Cranking Attempts تکرار می گردد.

Start Para 2

پس از آنکه موتور استارت شد، بازه Idle شروع می شود. خروجی باینری Idle/Nominal بمدت تعریف شده توسط پارامتر Idle Time (شکل فوق)  همچنان غیرفعال باقی می ماند. پس از سپری شدن این زمان این خروجی فعال شده و فرآیند  Start-up به اتمام می رسد و فرآیند Stabilization  شروع می گردد.

فلوچارت شکل زیر این فرآیند را توضیح داده است:

Start FlowChart

جهت مشاوره خرید و استعلام قیمت دیزل ژنراتور ، نصب و راه اندازی، راهنمایی، گارانتی و مشخصات فنی برد کنترلی با کارشناسان دیزل صنعت تماس بگیرید. (۳۳۳۵۹۸۱۸ – ۰۴۱ )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× تماس با دیزل صنعت