کلید هوایی سه پل

کلید هوایی یکی از انواع کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف است که در آمپرهای بالا استفاده می گردد.

کلید هوایی سه پل در سری NW ، در رنج جریان 4000 تا 6300 آمپر  و سری NT در رنج های 630 آمپر تا 4000 آمپر و با دو نوع روش نصب کشویی و ثابت ( فیکس) تولید می شوند.

محصولات کلید هوایی سه پل

× تماس با دیزل صنعت